Sectoren

Searchbureau Holtrop Ravesloot richt zich op het gebied van executive search en non-executive search zowel op de private als publieke sector.

Private sector:

Sterke internationale concurrentie daagt organisaties uit processen zodanig in te richten dat met een optimale inzet van mensen en middelen maximale productiviteit kan worden gerealiseerd. Innovatie, kostenbeheersing, duurzaamheid en risicomanagement zijn hierbij leidende thema's. Dit stelt hoge eisen aan medewerkers, of het nu gaat om het invoeren van nieuwe productietechnieken, een efficiënte supply chain of de brancheoverschrijdende ontwikkelingen op het terrein van e-business. 

Op hun beurt maken organisaties deel uit van een maatschappij die steeds meer vereist dat bedrijven verantwoord omgaan met mens en milieu. Succesvolle ondernemingen kenmerken zich door goed leiderschap en visie, toegesneden op de specifieke branche en aansluitend bij de cultuur van de onderneming en de maatschappelijke verwachtingen.

Holtrop Ravesloot heeft meer dan vijftig jaar ervaring met juist die diagnostiek die nodig is om managers te beoordelen tegen de achtergrond van deze specifieke en veeleisende uitdagingen. Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf of het versterken van het management van een multinational: het blijft maatwerk. Wij verdiepen ons in de uniciteit van de organisatie van onze opdrachtgevers. Hoe uniek het product, de dienst of de productiefaciliteit ook is, uiteindelijk is de inzet van human capital doorslaggevend voor het succes van een onderneming.

Holtrop Ravesloot is actief binnen de volgende private sectoren: 


Publieke sector:

Nieuwe bekostigingssystematieken, nieuwe wet- en regelgeving, de roep om meer transparantie, maatschappelijke verantwoording, slagvaardigheid, klantgerichtheid. Vraagstukken die voortdurend een rol spelen in de publieke sector. 

Dat vraagt om betrokken bestuurders met een duidelijke visie op die uitdagingen. Mensen die zich met hart en ziel willen inzetten voor de eigen organisatie. Met oog voor wensen van medewerkers, klanten en overige stakeholders. En met gevoel voor de eisen die de huidige tijd aan de organisatie stelt. 

Vanuit onze kennis en ervaring zien wij de verbanden tussen zorg, welzijn, werk, wonen en onderwijs. Kruisbestuiving tussen deze sectoren en met het bedrijfsleven is van belang voor een vitale ontwikkeling van de maatschappij. Het publieke en private domein lijken immers steeds dichter bij elkaar te komen: raakvlakken worden zichtbaar. Dit vraagt om een nieuwe invalshoek wat betreft het aansturen van organisaties. 

In het netwerk van Holtrop Ravesloot bevinden zich topbestuurders die een organisatie een gezicht kunnen geven, boegbeeld kunnen zijn en die pal voor de belangen van hun organisatie staan. Wij searchen kandidaten die vanuit een integrale visie bruggen kunnen slaan tussen de verschillende sectoren en gevoel hebben voor het bijeenbrengen van verschillende culturen.

Holtrop Ravesloot is actief binnen de volgende publieke sectoren: