Hoe wij werken

De opdrachtgever en de kandidaat zijn voor ons even belangrijk. Onze consultants zetten alles in het werk om beide partijen tevreden te stellen én te houden.

Search is per definitie maatwerk. De consultants van Holtrop Ravesloot leggen er eer in bij elke opdracht de lat hoog te leggen. In het belang van de opdrachtgever én in het belang van de kandidaat. 

Kenmerkend voor onze stijl van werken:

  • Wij willen de positie in zijn volledige context begrijpen en doorgronden. 
  • Door te onderzoeken, te reflecteren en door te vragen ontstaat een glashelder beeld van de ideale kandidaat.  
  • Wij wegen de consequenties van een groeiende organisatie, een veranderende omgeving en eisen op langere termijn mee.

 

De procedure die wij in selectietrajecten hanteren bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen, waarbij veel oog is voor transparantie en goede onderlinge communicatie. De methodiek van ons searchbureau: 

  • Analyse - Wij voeren gesprekken met de opdrachtgever om de cultuur, doelstellingen en functie-eisen van de organisatie te analyseren. Wij verdiepen ons grondig in de organisatie van de opdrachtgever. Met deze zeer uitgebreide analyse kunnen wij kandidaten een goede voorstelling geven van de aard, inhoud en context van de functie en de organisatie.
  • Profielschets - In samenspraak met de opdrachtgever stellen wij een profiel samen. Dit profiel bevat een beschrijving van de organisatie, de positie en een karakterisering van de ideale kandidaat. 
  • Search -  Onze consultants stellen een markt- en concurrentieanalyse op. Op basis van de analyse en de profielschets zoeken zij samen met onze research consultants naar geschikte kandidaten. Wij benaderen zowel kandidaten uit ons netwerk als daarbuiten. Potentiële kandidaten die door de opdrachtgever of derden worden aangedragen, beoordelen wij vanzelfsprekend eveneens. 
  • Shortlist - Geschikte kandidaten met latente belangstelling ontvangen een uitnodiging voor een nadere bespreking van de functie met onze consultants. Uit die gesprekken vloeit een shortlist voort van kandidaten, met uitgebreide curricula vitae. De shortlist bespreken wij met de opdrachtgever. 
  • Selectie - Op basis van de shortlist volgt een verdere selectie. In de periode dat de opdrachtgever gesprekken voert met kandidaten, zijn wij actief als sparringpartner. Wij ondersteunen de contractonderhandelingen en winnen referenties in. 
  • Evaluatie -  Na benoeming en aanstelling van de eindkandidaat, evalueren wij de procedure. Daarbij onderhouden wij regelmatig contact met de functionaris in zijn nieuwe werkomgeving en de opdrachtgever en bieden begeleiding daar waar nodig.