Non-executive search

Vanuit de maatschappij is een steeds grotere vraag naar toezichthouders. Holtrop Ravesloot Governance helpt bedrijven en instellingen bij het evenwichtig samenstellen van toezichthoudende instanties zoals raden van toezicht en raden van commissarissen.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van geïnteresseerde en gekwalificeerde commissarissen en toezichthouders. Zij kunnen op basis van kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren als adviseur en sparringpartner van de bestuurder(s). Holtrop Ravesloot Governance begeleidt het benoemingsproces. Bovendien dragen wij zorg voor een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van een professioneel toezichthoudend orgaan.

Meer over ons en over onze werkwijze.