Gerald Knol
Associate Partner

BIO

Binnen Holtrop Ravesloot richt Gerald zich voornamelijk op de invulling van directie- en bestuurdersposities in het publieke domein, onder andere in de sectoren zorg, onderwijs en overheid. Speciale aandacht heeft hij voor het groeiende palet aan talentvolle young executives binnen de sector en de groeiende kruisbestuiving en partnering tussen het private en publieke domein.

Gerald is, na een korte periode onderzoeksmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen te zijn geweest, in 2009 als research consultant begonnen bij Holtrop Ravesloot. Eind 2011 heeft hij de stap naar consultant gemaakt. Sinds januari 2015 is hij associate partner.

Gerald studeerde bedrijfskunde, afstudeerrichting human resource management en filosofie in Groningen.

Gerald woont samen met zijn vriendin en dochter  in Amsterdam, in zijn vrije tijd fietst hij graag.